Комплексни услуги за водомери

Заявка за водомери можете да направите в информационния ни център на  тел. 024110110, 0879263254, 0878263239 или на e-mail: info@vikcenter.bg. Екипът ни е на Ваше разположение за допълнителни въпроси и консултации.

 

 • Zenner
 • Комплексна услуга НОВ ВОДОМЕР: 60/66 лв. в зависимост от марката на водомера (включва демонтаж на стария водомер, доставка и монтаж на нов водомер с възможност за дистанционно отчитане, пломбиране и узаконяване). Монтираните водомери са с 5 години техническа гаранция и срок на метрологична проверка 10 години;
 • Изграждане на СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ: 110,– лв. (включва доставка, монтаж и програмиране на радио модул и водомер за дистанционно отчитане, пломбиране и узаконяване). Монтираните водомери са с 5 /пет/ години гаранция;
 • Комплексна услуга ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕР: 34, лв. (включва демонтаж, проверка, монтаж, пломбиране и узаконяване на годен водомер);

 • Метрологична ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕР: 12,- лв. (включва лабораторна проверка и издаване на безплатно свидетелство);

 • Услуга ПЛОМБИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ: 10,- лв. (включва пломбиране и служебно предаване на необходимите данни в Софийска вода и Топлофикация София);

 • Монтаж и пломбиране на водомер, собственост на клиента: 24,- лв.
 • Изграждане на водомерен възел с включени водомер и спирателен кран: цената се определя на място.
 • Смяна на спирателен кран: 30,- лв. (за труд);
 • Смяна на спирателен кран с включен кран: 38, лв.
Vodomeri 1 Vodomeri 2
 • Гаранционният срок на монтажа на водомер е 1 месец. След този срок отстраняването на теч е платена услуга.
 • Фирмата не носи отговорност за възникнали течове по старата водопроводна инсталация извън обсега на нашата работа.